Кафедра документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ

Відповіді на поширені питання - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Модератор форуму: Артік  
Форум » Для вступників » Питання щодо вступу » Відповіді на поширені питання
Відповіді на поширені питання
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:18 | Повідомлення # 1
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність” появилася відносно недавно, і досить часто абітурієнти та їхні батьки не цілком усвідомлюють, які знання і вміння набудуть студенти за час навчання і в яких галузях зможуть їх застосувати. Чому виникла необхідність відкрити дану спеціальність в ІФНТУНГ?
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:19 | Повідомлення # 2
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
На межі тисячоліть наша цивілізація вступила в еру інформації. Фундаментальні знання технології поводження з інформацією мали величезне значення у всі часи, проте при переході до інформаційного суспільства стає необхідним вироблення нової соціальної технології для формування людини, здатної жити і діяти в сучасному інформаційному середовищі. За останні роки в галузі інформаційної діяльності проходять радикальні зміни. Значно розширилося поняття інформаційного простору, швидко впроваджуються в практику нові інформаційні технології, створюються національні й міжнародні комп'ютерні мережі з різноманітними базами та банками даних. Відповідно організовані та постійно актуалізовані інформаційні масиви стають важливим стратегічним ресурсом – таким же, як людські, енергетичні, сировинні. Перехід до електронних засобів комунікації супроводжується зміною поглядів на науково-інформаційну діяльність, на систему комунікації, що функціонує в суспільстві. Для пошуку інформації використовуються електронні каталоги – виникають нові, електронні види публікацій і видань. Систематизація документально фіксованої інформації вимагає організації інформаційного простору за допомогою моделювання потоків, масивів, спрощення його об'єктивної складності шляхом структурування, класифікації й інших методів, ефективного використання бібліографічної інформації, що сприяє системоорганізації і гармонізації інформаційного простору. Документознавці–менеджери інформаційної діяльності покликані допомогти прискорити ці процеси в нашому регіоні.
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:21 | Повідомлення # 3
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Що включає в себе поняття “інформаційна діяльність”?
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:21 | Повідомлення # 4
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Згідно з “Законом про інформацію”, інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави завдяки створенню інформаційних центрів, інформаційно-аналітичних служб, відділів аналізу документної інформації, центрів інформації та документації, служб комерційної інформації, інформаційних систем, мереж, баз і банків даних. Основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення та зберігання інформації. Основні напрямки інформаційної діяльності – економічний, політичний, соціальний, екологічний, науково-технічний, міжнародний. Пріоритет нашого вузу – економічний напрямок інформаційної діяльності. Великі обсяги інформації вимагають ефективного управління інформаційними системами. Можна виділити три блоки інформації: управлінська (стратегічне управління), внутрішня документна інформація організації і видавнича (книги, періодичні видання). Ефективне використання всіх видів інформації вимагає її структуризації, створення і використання інформаційних ресурсів, формування й управління інформацією та інформаційними системами. Все це входить до кола обов'язків документознавця–менеджера інформаційних систем.
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:21 | Повідомлення # 5
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Побутує думка, що функції випускників даної спеціальності – забезпечувати інформаційні потреби управління. Чи це так насправді?
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:22 | Повідомлення # 6
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Дійсно, на зміну традиційним методам отримання інформації приходять сучасні методи оперативного обслуговування органів управління і взагалі осіб, які приймають рішення з використанням нових інформаційних технологій, сучасних інформаційних систем і мереж. Проте, ця функція не єдина. Інформація в різних формах стає основним фактором розвитку організацій, підприємств в умовах глобалізації економіки і зростання конкуренції. Нова економіка базується на знаннях, які підтримуються цифровими технологіями. В цих умовах управління і планування інформації стає визначальним фактором. Для наведення мостів між інформаційними потребами і джерелами знань виникає необхідність підготовки спеціалістів у галузі управління інформацією й інформаційними системами, які можуть організувати взаємодію в галузі інформаційних технологій, інформаційних потоків, інформаційних систем, ділових процесів з метою повного використання документних інформаційних ресурсів.
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:22 | Повідомлення # 7
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Багато людей ототожнює документознавство з діловодством, а іноді з правознавством.
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:22 | Повідомлення # 8
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Багато дисциплін вивчають певні аспекти документів: діловодство охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій, правознавство акцентує увагу на відповідності документів певним нормативно-правовим актам. Діловодство належить до сфери менеджменту, а документознавство належить до соціально-культурної сфери.. У документознавстві уява про інформацію найчастіше асоціюється з книгою та документом у найширшому розумінні. В широкому трактуванні документ – це передбачена законом матеріальна форма одержання, поширення, зберігання шляхом фіксації її на папері, магніто-, кіно-, відео-, фотоплівці або іншому носії. Документознавство включає вивчення опублікованих й неопублікованих документів, а також певних аспектів архівної справи, діловодства, бібліографознавства, патентознавства, стандартизації, книгознавства, видавничої справи та інформаційних технологій для створення та пошуку електронних документів. Виникнення документознавства як узагальнюючої науки є об'єктивною необхідністю, яка пов'язана з появою в бібліотеках і інформаційних центрах різноманітних носіїв інформації, що застосовуються для розповсюдження інформації, символікою її запису, а також з системою комунікацій. Отже, діловодство має таке ж відношення до документознавства, як, наприклад, анатомія до медицини.
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:22 | Повідомлення # 9
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Донедавна документознавство належало до бібліотечної сфери. Тепер воно стало широкою самостійною галуззю. Чому?
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:23 | Повідомлення # 10
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Треба враховувати, що сьогодні значно розширились фонди бібліотек завдяки новим інформаційним технологіям, технологій, особливо Інтернет, привели до корінних змін у забезпеченні доступу до інформації. Подальший розвиток мереж наукової інформації буде йти в напрямі забезпечення доступу до фонду інформаційних ресурсів: бібліографічних, реферативних, фотографічних і повнотекстових баз даних; електронних каталогів бібліотек; електронних журналів і конференцій; систем комп'ютерного моделювання і т.п. З кожним днем все ширше застосування знаходять Інтернет-технології. За останніми даними, український ринок Інтернету зростає щорічно на 37-43%. Виникає необхідність у фахівцях, які обслуговуватимуть Інтернет – бізнес, і які навчатимуть цьому.
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:23 | Повідомлення # 11
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
З якими ще сферами пов’язана спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність” ?
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:23 | Повідомлення # 12
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Крім уже згаданого правознавства, архівної справи, Інтернет та бізнесу, це – галузі масової комунікації, сфери, які мають справу з інтелектуальною власністю, традиційна видавнича справа та електронні видавництва тощо. Адже перед тим, як передати інформацію слухачам необхідно отримати її від джерел і накопичити у вигляді документального фонду. Інформаційні системи які накопичують інформацію з різних джерел, зберігають її у зафіксованому на матеріальному носії вигляді і займаються розповсюдженням інформації мають назву документно-інформаційних систем. Наші випускники стануть менеджерами цих систем.
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:24 | Повідомлення # 13
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Як можна охарактеризували кваліфікацію “документознавець–менеджер інформаційної діяльності”?
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:24 | Повідомлення # 14
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Це – поліфункціональна кваліфікація. Адже важливі не тільки знання інформаційних ресурсів та уміння оперувати інформацією, а й формування інформаційного світогляду, тобто знання законів функціонування інформації в суспільстві, розуміння суті інформаційних перетворень і усвідомлення свого місця та завдань в інформаційному суспільстві, що формується. Оволодівши базовими знаннями в галузі документно-інформаційних систем, документознавець повинен бути висококваліфікованим спеціалістом, мати теоретичні знання на рівні сучасних міжнародних вимог до спеціалістів у галузі інформаційних систем, добрі практичні навички в роботі з різноманітними документно-інформаційними системами. Майбутній фахівець повинен мати не тільки уяву про сучасну технологію переробки інформації, а й розуміти логічні, лінгвістичні, психологічні та соціальні основи переробки інформації в процесі її створення і використання, бути знайомим з математичними методами аналізу інформації, з методами прогнозування шляхів розвитку галузі чи наукового напряму. Головна увага приділяється вивченню сучасних джерел інформації, принципів і методів її пошуку в різноманітних документно-інформаційних системах, розвитку навиків самостійного використання відібраної інформації.
 
АртікДата: Сб, 13.02.2010, 02:24 | Повідомлення # 15
Любитель
Група: Адміністратори
Повідомлень: 33
Репутація: 0
Статус: Offline
Яка сфера діяльності документознавців–менеджерів інформаційної діяльності?
 
Форум » Для вступників » Питання щодо вступу » Відповіді на поширені питання
  • Сторінка 1 з 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Пошук:

Сб, 20.04.2019, 16:16
Вітаю Вас Гість

Статистика

>>>ОГОЛОШЕННЯ<<<

Шановні викладачі кафедри ДОК! Якщо у вас є інформаційні повідомлення, які б ви хотіли бачити як ОГОЛОШЕННЯ на сайті кафедри, скидайте їх або в міні-чат, або на ел.скриньку artik12@ukr.net, або СМСом на номер 0673423330. Якщо ж у Вас є фотоматеріали, для додаваня у розділ "Фотогалерея" скидайте їх (або посилання на них) на вищезазначену скриньку. Інформацію в маси:) Адміністратор сайту.
  ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Погода Івано-Франківську » Україна

Рейтинг сайтів прикарпаття